מדרש תמונה היא אסופה מקוונת דו-לשונית (אנגלית ועברית) של יצירות אמנות בחסות קרן החינוך תל"י בישראל. האתר מכיל כיום יותר מ900 תמונות הקשורות ב30 נושאים מכל חטיבות התנ"ך – תורה,נביאים וכתובים ובין היתר: אברהם ויעקב אבינו, משה רבנו, דוד המלך, נשות ספר שופטים ומגילות רות ואסתר. התמונות כוללות חפצים מן המזרח הקדום, ציורי הקיר של בית הכנסת של דורא אירופוס; כתבי יד מאוירים מימי הביניים; ציורים, פסלים, הדפסים וכ100 טכניקות אמנותיות נוספות של למעלה מ300 אמנים כמו מיכלאנג'לו, רמברנדט ושאגאל. היצירות נלקטו מן המוזיאונים, הגלריות והאוספים החשובים בעולם.

האתר כולל גם ביוגרפיות של האמנים, מאמרים העוסקים באמנות כפרשנות למקרא ושלל מובאות מן התנ"ך, הקוראן, ברית החדשה, ספרי מדרש והפרשנות לסוגיה.

ניתן לחפש את היצירות באסופת מדרש תמונה באופנים שונים ומשולבים. הגישה לאתר הינה ללא תשלום ומיועד לחוקרים, מורים, תלמידים ולכל דורש.
The Development of the website was made possible with generous
support of: Howard and Carole Tanenbaum, Targum Shlishi,
a Raquel and Aryeh Rubin Foundation; and David Klein.
פיתוח האתר נתמך בתרומות האדיבות של: הוורד וקרול טננבאום, דוד קליין, תרגום שלישי
טל: 074-7800-600
פקס: 02-6481361
aya@tali.org.il :דוא"ל
רח' אברהם גרנות 4
ירושלים 91160
ת"ד 16080
Copyrights - Every effort has been made to obtain all necessary permissions. Any additional information obtained will be added accordingly.
נעשה כל מאמץ לקבל את האישורים על פרסום היצירות. כל מידע נוסף יעודכן בעתיד Tali Midrash Tmuna - Privacy PolicyTerms of Service ©